Wito AB

utför alla i branschen förekommande arbeten såsom kyl- och frysrumsinstallationer, luftkonditioneringar samt värmepumpar. Vi utför även service samt reparationer på mobil kyla så som bilar, bussar samt skogsmaskiner.

En annan stor del i vårt arbete är att göra årliga kontroller på kylsystem.
För att få utföra läckagekontroll, återvinning (avtappning), installation, service och underhåll på stationär kyl- luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning måste man vara personcertifierad.

På Wito AB innehar all personal personcertifikat samt att företaget även är certifierat genom Incert och Swedac.

  • Kommersiell kyla
  • Värmepumpar
  • Komfortkyla
  • Ac Skogs/Entreprenadmaskiner
  • Årlig kontroll
  • Ac Bil/buss
  • Service
  • Reparationer